Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Veřejná zakázka nadlimitní

Název veřejné zakázky: Výstavba objektu pro Regionální technologický institut (RTI)  vč. zpracování dokumentace pro provádění stavby

Vzor strukturovaného emailu k veřejným zakázkám v1.0
Předmět emailu: ZČU v Plzni - CZ.1.05/2.1.00/03.0093 RTI - Regionální technologický institut - zahájení - podlimitní - Výstavba objektu pro Regionální technologický institut (RTI)  vč. zpracování dokumentace pro provádění stavby


Základní informace o zakázce  
   
Projekt: RTI - Regionální technologický institut
Prioritní osa: PO2
Číslo projektu: CZ.1.05/2.1.00/03.0093
Oznámení za účelem: Informace o zveřejnění / zahájení VŘ
Název zakázky: Výstavba objektu pro Regionální technologický institut (RTI)  vč. zpracování dokumentace pro provádění stavby
Zadavatel: Západočeská univerzita v Plzni
Zadavatel (zkrácený název): ZČU v Plzni
Zapojení zadavatele do projektu: Žadatel / Příjemce
Druh zakázky: podlimitní
Předmět zakázky: stavební práce
Předpokládaná hodnota zakázky: 73.672,-tis. Kč bez DPH
Zadavatel postupuje podle: zákona č. 137/2006 Sb. (ZVZ)
Specifikujte postup, nejedná-li se o VŘ:  
Předpokládané datum vyhlášení VŘ: 18.2.2011
Termín pro předkládání nabídek: 22.3.2011
Stanovená lhůta pro předkládání nabídek: 32


Dělení zakázky  
   
Zakázka je uvedena v rozpočtu projektu: Ano
Specifikujte položku rozpočtu: 2.3 Pořízení stavby
Zakázka souvisí s jinou zakázkou: Zakázka je zcela nezávislá
Specifikace související zakázky:  


Dokumentace k veřejné zakázce  
   
Dokumentace je zpracována: S podporou externího dodavatele
Uveďte název externího zpracovatele: OTIDEA, a.s.(kontaktní osoba pí Koláčková, tel. 286 884 367-8)
Přiložena kompletní dokumentace:  
Přiložená dokumentace:  
   
   
   
   
   
   
   
   
Odkaz na VŘ / zveřejněnou dokumentaci: http://www.isvzus.cz/usisvz/usisvz01005Prepare.do?znackaForm=6005683502001
25.2.2011 1:02:31 | přečteno 0x | supervisor
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load