Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Veřejná zakázka nadlimitní

Název veřejné zakázky: Dodávka zařízení Rastrovacího elektronového mikroskopu

Základní informace o zakázce  
   
Projekt: NETME Centre
Prioritní osa: PO2
Číslo projektu: CZ. 1.05/2.1.00/01.0002
Oznámení za účelem: Informace o zveřejnění / zahájení VŘ
Název zakázky: Dodávka zařízení Rastrovacího elektronového mikroskopu 
Zadavatel: Vysoké učení technické v Brně, Antonínská 548/1, 601 90 Brno
Zadavatel (zkrácený název): VUT v Brně
Zapojení zadavatele do projektu: Žadatel / Příjemce
Druh zakázky: nadlimitní
Předmět zakázky: dodávky
Předpokládaná hodnota zakázky: 13 000 000,- Kč
Zadavatel postupuje podle: zákona č. 137/2006 Sb. (ZVZ)
Specifikujte postup, nejedná-li se o VŘ:  
Předpokládané datum vyhlášení VŘ: 21.2.2011
Termín pro předkládání nabídek: 26.4.2011
Stanovená lhůta pro předkládání nabídek: 60
Dělení zakázky  
   
Zakázka je uvedena v rozpočtu projektu: Ano
Specifikujte položku rozpočtu: Rastrovací elektronový mikroskop
Zakázka souvisí s jinou zakázkou: Zakázka je zcela nezávislá
Specifikace související zakázky:  
Dokumentace k veřejné zakázce  
   
Dokumentace je zpracována: Interně zadavatelem
Uveďte název externího zpracovatele:  
Přiložena kompletní dokumentace: Ano
Přiložená dokumentace: Výzva / Oslovení / Oznámení
   
   
   
   
   
   
   
   
Odkaz na VŘ / zveřejněnou dokumentaci:

http://www.isvzus.cz/usisvz/usisvz01005Prepare.do?znackaForm=6005685702001


https://www.vutbr.cz/uredni-deska/verejne-zakazky/verejne-zakazky-f20142/oznameni-o-zakazce-dodavka-zarizeni-rastrovaciho-elektronoveho-mikroskopu-d50368

2.3.2011 10:03:44 | přečteno 0x | supervisor
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load