Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Veřejná zakázka nadlimitní

Název veřejné zakázky: Dodávka spektroskopického detektoru

Základní informace o zakázce  
   
Projekt: Centrum excelence Telč
Prioritní osa: PO1
Číslo projektu: 0060
Oznámení za účelem: Informace o zveřejnění / zahájení VŘ
Název zakázky: Dodávka spektroskopického detektoru 
Zadavatel: Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i.
Zadavatel (zkrácený název): ÚTAM AV ČR, v. v. i.
Zapojení zadavatele do projektu: Žadatel / Příjemce
Druh zakázky: nadlimitní
Předmět zakázky: dodávky
Předpokládaná hodnota zakázky: 13.025.210,- Kč bez DPH
Zadavatel postupuje podle: zákona č. 137/2006 Sb. (ZVZ)
Specifikujte postup, nejedná-li se o VŘ: Otevřené nadlimitní výběrové řízení - rámcová smlouva
Předpokládané datum vyhlášení VŘ: 8.3.2011
Termín pro předkládání nabídek: 9.5.2011
Stanovená lhůta pro předkládání nabídek: 63
   
Dělení zakázky  
   
Zakázka je uvedena v rozpočtu projektu: Ano
Specifikujte položku rozpočtu: položka 2.4 Stroje a zařízení
Zakázka souvisí s jinou zakázkou: Zakázka je zcela nezávislá
Specifikace související zakázky:  
   
Dokumentace k veřejné zakázce  
   
Dokumentace je zpracována: S podporou externího dodavatele
Uveďte název externího zpracovatele: Advokátní kancelář DÁŇA, PERGL & PARTNEŘI; Mgr. Jan Dáňa, advokát
Přiložena kompletní dokumentace: ne
Přiložená dokumentace:  
   
   
   
   
   
   
   
   
Odkaz na VŘ / zveřejněnou dokumentaci: http://www.isvzus.cz/usisvz/usisvz01005Prepare.do?znackaForm=6005729102001 
21.3.2011 9:03:01 | přečteno 0x | supervisor
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load