Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Veřejná zakázka nadlimitní

Název veřejné zakázky: Projektová dokumentace a technický  dozor pokusná základna pro projekt UniCRE

Vzor strukturovaného emailu k veřejným zakázkám v1.0
Předmět emailu: VÚAnCh - CZ.1.05/2.1.00/03.0071 VaVpI - Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum - zahájení - nadlimitní - Projektová dokumentace a technický  dozor pokusná základna pro projekt UniCRE


Základní informace o zakázce  
   
Projekt: VaVpI - Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum
Prioritní osa: PO2
Číslo projektu: CZ.1.05/2.1.00/03.0071
Oznámení za účelem: Informace o zveřejnění / zahájení VŘ
Název zakázky: Projektová dokumentace a technický  dozor pokusná základna pro projekt UniCRE
Zadavatel: Výzkumný ústav anorganické chemie, a.s.
Zadavatel (zkrácený název): VÚAnCh
Zapojení zadavatele do projektu: Žadatel / Příjemce
Druh zakázky: nadlimitní
Předmět zakázky: služby
Předpokládaná hodnota zakázky: 5.500.000,- Kč
Zadavatel postupuje podle: zákona č. 137/2006 Sb. (ZVZ)
Specifikujte postup, nejedná-li se o VŘ:  
Předpokládané datum vyhlášení VŘ: 23.12.2010
Termín pro předkládání nabídek: 31.3.2011
Stanovená lhůta pro předkládání nabídek: 52


Dělení zakázky  
   
Zakázka je uvedena v rozpočtu projektu: Ano
Specifikujte položku rozpočtu: 2.6 Projektová dokumentace a příprava projektu - investice
Zakázka souvisí s jinou zakázkou: Zakázka je zcela nezávislá
Specifikace související zakázky:  


Dokumentace k veřejné zakázce  
   
Dokumentace je zpracována: S podporou externích právníků (advokát, advokátní kancelář)
Uveďte název externího zpracovatele: Advokátní kancelář Kříž a Bělina s.r.o.
Přiložena kompletní dokumentace: Ano
Přiložená dokumentace: Zadávací dokumentace bez všech příloh
   
   
   
   
   
   
   
   
Odkaz na VŘ / zveřejněnou dokumentaci: http://www.vuanch.cz/cs/o-nas/vyberova-rizeni, http://www.isvzus.cz/usisvz/usisvz01005Prepare.do?znackaForm=6005453102001, http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:1590-2011:TEXT:CS:HTML
7.1.2011 3:01:49 | přečteno 0x | supervisor
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load