Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Veřejná zakázka nadlimitní

Název veřejné zakázky: Kapilární elektroforéza s tandemovým hmotnostním spektrometrem

Základní informace o zakázce  
   
Projekt: VaVPi - Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů
Prioritní osa: PO2
Číslo projektu: 0058
Oznámení za účelem: Informace o zveřejnění / zahájení VŘ
Název zakázky: Kapilární elektroforéza s tandemovým hmotnostním spektrometrem
Zadavatel: Univerzita Palackého v Olomouci
Zadavatel (zkrácený název): UP
Zapojení zadavatele do projektu: Žadatel / Příjemce
Druh zakázky: nadlimitní
Předmět zakázky: dodávky
Předpokládaná hodnota zakázky: 5 900 000 Kč
Zadavatel postupuje podle: zákona č. 137/2006 Sb. (ZVZ)
Specifikujte postup, nejedná-li se o VŘ:  
Předpokládané datum vyhlášení VŘ: 17.3.2011
Termín pro předkládání nabídek: 9.5.2011
Stanovená lhůta pro předkládání nabídek: 45
   
Dělení zakázky  
   
Zakázka je uvedena v rozpočtu projektu: Ano
Specifikujte položku rozpočtu: položka 2.4.22 - Kapilární elektroforéza s tandemovým hmotnostním spektrometrem
Zakázka souvisí s jinou zakázkou:  
Specifikace související zakázky:  
   
Dokumentace k veřejné zakázce  
   
Dokumentace je zpracována: Interně zadavatelem
Uveďte název externího zpracovatele:  
Přiložena kompletní dokumentace: Ano
Přiložená dokumentace: Zadávací dokumentace včetně všech příloh
   
   
   
   
   
   
   
   
Odkaz na VŘ / zveřejněnou dokumentaci: https://zakazky.upol.cz/contract_display_112.html http://www.isvzus.cz/usisvz/usisvz01005Prepare.do?znackaForm=6005773402001&priloha=0&poradi=0&tisk=1
1.4.2011 1:04:36 | přečteno 0x | supervisor
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load