Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Veřejná zakázka nadlimitní

Název veřejné zakázky: Chromatografy

Základní informace o zakázce  
   
Projekt: VaVpI - Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum
Prioritní osa: PO2
Číslo projektu: CZ.1.05/2.1.00/03.0071
Oznámení za účelem: Informace o zveřejnění / zahájení VŘ
Název zakázky: Chromatografy
Zadavatel: Výzkumný ústav anorganické chemie, a.s.
Zadavatel (zkrácený název): VÚAnCh
Zapojení zadavatele do projektu: Žadatel / Příjemce
Druh zakázky: nadlimitní
Předmět zakázky: služby
Předpokládaná hodnota zakázky: 19.000.000,- Kč
Zadavatel postupuje podle: zákona č. 137/2006 Sb. (ZVZ)
Specifikujte postup, nejedná-li se o VŘ:  
Předpokládané datum vyhlášení VŘ: 9.3.2011
Termín pro předkládání nabídek: 9.5.2011
Stanovená lhůta pro předkládání nabídek: 52
   
Dělení zakázky  
   
Zakázka je uvedena v rozpočtu projektu: Ano
Specifikujte položku rozpočtu: 2.4 Stroje a zařízení
Zakázka souvisí s jinou zakázkou: Zakázka je zcela nezávislá
Specifikace související zakázky:  
   
Dokumentace k veřejné zakázce  
   
Dokumentace je zpracována: S podporou externích právníků (advokát, advokátní kancelář)
Uveďte název externího zpracovatele: Advokátní kancelář Kříž a Bělina s.r.o.
Přiložena kompletní dokumentace: Ano
Přiložená dokumentace: Výzva / Oslovení / Oznámení
   
   
   
   
   
   
   
   
Odkaz na VŘ / zveřejněnou dokumentaci: http://www.vuanch.cz/cs/o-nas/vyberova-rizeni http://www.isvzus.cz/usisvz/usisvz01005Prepare.do?znackaForm=6005754702001
1.4.2011 2:04:03 | přečteno 0x | supervisor
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load