Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Veřejná zakázka nadlimitní

Název veřejné zakázky: CEITEC - středoevropský technologický institut

Základní informace o zakázce  
   
Projekt: CEITEC - středoevropský technologický institut
Prioritní osa: PO2
Číslo projektu: 0068
Oznámení za účelem: Informace o zveřejnění / zahájení VŘ
Název zakázky: CEITEC - středoevropský technologický institut
Zadavatel: Vysoké učení technické v Brně
Zadavatel (zkrácený název): VUT v Brně 
Zapojení zadavatele do projektu: Žadatel / Příjemce
Druh zakázky: nadlimitní
Předmět zakázky: stavební práce
Předpokládaná hodnota zakázky: 407.376.812,-Kč bez DPH
Zadavatel postupuje podle: zákona č. 137/2006 Sb. (ZVZ)
Specifikujte postup, nejedná-li se o VŘ:  
Předpokládané datum vyhlášení VŘ: 22.3.2011
Termín pro předkládání nabídek: 24.5.2011
Stanovená lhůta pro předkládání nabídek: 63
   
Dělení zakázky  
   
Zakázka je uvedena v rozpočtu projektu: ano
Specifikujte položku rozpočtu:  
Zakázka souvisí s jinou zakázkou: Zakázka je zcela nezávislá
Specifikace související zakázky:  
   
Dokumentace k veřejné zakázce  
   
Dokumentace je zpracována: S podporou externího dodavatele
Uveďte název externího zpracovatele: Gordion, s.r.o. _ výkon zadavatelských činností
Přiložena kompletní dokumentace: Ano
Přiložená dokumentace: Výzva / Oslovení / Oznámení
   
   
   
   
   
   
   
   
Odkaz na VŘ / zveřejněnou dokumentaci: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/zakazkaList.seam
1.4.2011 2:04:11 | přečteno 0x | supervisor
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load