Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Veřejná zakázka nadlimitní

Název veřejné zakázky: ANALYZÁTORY UHLÍKU, SÍRY A DUSÍKU, KYSLÍKU, VODÍKU

Základní informace o zakázce  
   
Projekt: Regionální materiálově technologické výzkumné centrum
Prioritní osa: PO2
Číslo projektu: 0040
Oznámení za účelem: Zaslání podkladů k VŘ předem ŘO OP VaVpI
Název zakázky: ANALYZÁTORY UHLÍKU, SÍRY A DUSÍKU, KYSLÍKU, VODÍKU
Zadavatel: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
Zadavatel (zkrácený název): VŠB-TUO
Zapojení zadavatele do projektu: Žadatel / Příjemce
Druh zakázky: nadlimitní
Předmět zakázky: dodávky
Předpokládaná hodnota zakázky: 5 760 000 Kč
Zadavatel postupuje podle: zákona č. 137/2006 Sb. (ZVZ)
Specifikujte postup, nejedná-li se o VŘ:  
Předpokládané datum vyhlášení VŘ: 18.3.2011
Termín pro předkládání nabídek: 6.5.2011
Stanovená lhůta pro předkládání nabídek: 45
   
Dělení zakázky  
   
Zakázka je uvedena v rozpočtu projektu: Ano
Specifikujte položku rozpočtu: 2.4.1.28 Analyzátor dusíku, kyslíku a vodíku
2.4.1.35 Analyzátor uhlíku a síry
Zakázka souvisí s jinou zakázkou: Zakázka je zcela nezávislá
Specifikace související zakázky:  
   
Dokumentace k veřejné zakázce  
   
Dokumentace je zpracována: S podporou externího dodavatele
Uveďte název externího zpracovatele: Ing. Jiří Zapletal, specialista zadávacího řízení
Přiložena kompletní dokumentace: Ano
Přiložená dokumentace: Zadávací dokumentace včetně všech příloh
   
   
   
   
   
   
   
   
Odkaz na VŘ / zveřejněnou dokumentaci: http://www.isvzus.cz/usisvz/usisvz01005Prepare.do?znackaForm=6005783602001
1.4.2011 2:04:16 | přečteno 0x | supervisor
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load