Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Veřejná zakázka nadlimitní

Název veřejné zakázky: Zajištění nezávislého externího auditu projektů OP VK a OP VaVpI v období 2011 - 2014

Základní informace o zakázce  
   
Projekt: Týká se všech projektů VUT v Brně
Prioritní osa:  
Číslo projektu:  
Oznámení za účelem: Informace o zveřejnění / zahájení VŘ
Název zakázky: Zajištění nezávislého externího auditu
projektů OP VK a OP VaVpI v období 2011 - 2014
Zadavatel: Vysoké učení technické v Brně
Zadavatel (zkrácený název): VUT v Brně
Zapojení zadavatele do projektu: Žadatel / Příjemce
Druh zakázky: nadlimitní
Předmět zakázky: služby
Předpokládaná hodnota zakázky: 9 000 000 Kč
Zadavatel postupuje podle: zákona č. 137/2006 Sb. (ZVZ)
Specifikujte postup, nejedná-li se o VŘ: otevřené řízení
Předpokládané datum vyhlášení VŘ: 23.3.2011
Termín pro předkládání nabídek: 23.5.2011
Stanovená lhůta pro předkládání nabídek: 52
   
Dělení zakázky  
   
Zakázka je uvedena v rozpočtu projektu: ano
Specifikujte položku rozpočtu:  
Zakázka souvisí s jinou zakázkou: Zakázka je zcela nezávislá
Specifikace související zakázky:  
   
Dokumentace k veřejné zakázce  
   
Dokumentace je zpracována: Interně zadavatelem
Uveďte název externího zpracovatele:  
Přiložena kompletní dokumentace: Ano
Přiložená dokumentace: Zadávací dokumentace včetně všech příloh
   
   
   
   
   
   
   
   
Odkaz na VŘ / zveřejněnou dokumentaci: http://www.isvzus.cz/usisvz/usisvz01005Prepare.do?znackaForm=6005795802001 https://www.vutbr.cz/uredni-deska/verejne-zakazky/verejne-zakazky-f20142/oznameni-o-zakazce-zajisteni-nezavisleho-externiho-auditu-projektu-op-vk-a-op-vavpi-v-obdobi-2011-2014-d51628
1.4.2011 3:04:49 | přečteno 0x | supervisor
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load