Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Veřejná zakázka nadlimitní

Název veřejné zakázky: Rekonstrukce objektu UPa na nám. Č. Legií 565, stará část

Základní informace o zakázce  
   
Projekt: Univerzitní IT pro vzdělávání a výzkum - UNIT
Prioritní osa: PO4
Číslo projektu: CZ.1.05/4.1.00/04.0134
Oznámení za účelem: Zaslání podkladů k VŘ předem ŘO OP VaVpI
Název zakázky: Rekonstrukce objektu UPa na nám. Č. Legií 565, stará část
Zadavatel: Univerzita Pardubice
Zadavatel (zkrácený název): UPa
Zapojení zadavatele do projektu: Žadatel / Příjemce
Druh zakázky: nadlimitní
Předmět zakázky: stavební práce
Předpokládaná hodnota zakázky: 180 000 000 Kč
Zadavatel postupuje podle: zákona č. 137/2006 Sb. (ZVZ)
Specifikujte postup, nejedná-li se o VŘ:  
Předpokládané datum vyhlášení VŘ: 28.3.2011
Termín pro předkládání nabídek: 20.5.2011
Stanovená lhůta pro předkládání nabídek: 52
   
Dělení zakázky  
   
Zakázka je uvedena v rozpočtu projektu: Ano
Specifikujte položku rozpočtu: 02.03 Pořízení stavby
Zakázka souvisí s jinou zakázkou: Zakázka je zcela nezávislá
Specifikace související zakázky:  
   
Dokumentace k veřejné zakázce  
   
Dokumentace je zpracována: S podporou externího dodavatele
Uveďte název externího zpracovatele: Gordion s.r.o.
Přiložena kompletní dokumentace: Ne
Přiložená dokumentace: Výzva / Oslovení / Oznámení
   
   
   
   
   
   
   
   
Odkaz na VŘ / zveřejněnou dokumentaci: www.gordion.cz
5.4.2011 4:04:42 | přečteno 0x | supervisor
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load