Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Veřejná zakázka nadlimitní

Název veřejné zakázky: Modulární mikrokalorimetr pro simultánní měření

Projekt: Centra materiálového výzkumu na FCH VUT v Brně
Prioritní osa: PO2
Číslo projektu: 0012
Oznámení za účelem: Informace o zveřejnění / zahájení VŘ
Název zakázky: Modulární mikrokalorimetr pro simultánní měření
Zadavatel: Vysoké učení technické v Brně - Fakulta chemická
Zadavatel (zkrácený název): VUT v Brně -  FCH
Zapojení zadavatele do projektu: Žadatel / Příjemce
Druh zakázky: nadlimitní
Předmět zakázky: dodávky
Předpokládaná hodnota zakázky: 6 000 000 Kč bez DPH
Zadavatel postupuje podle: zákona č. 137/2006 Sb. (ZVZ)
Specifikujte postup, nejedná-li se o VŘ:  
Předpokládané datum vyhlášení VŘ: 31.3.2011
Termín pro předkládání nabídek: 20.5.2011
Stanovená lhůta pro předkládání nabídek: 50
   
Dělení zakázky  
   
Zakázka je uvedena v rozpočtu projektu: ano
Specifikujte položku rozpočtu: 2.4 Stroje a zařízení_Modulární mikrokalorimetr 
Zakázka souvisí s jinou zakázkou: Zakázka je zcela nezávislá
Specifikace související zakázky:  
   
Dokumentace k veřejné zakázce  
   
Dokumentace je zpracována: S podporou externího dodavatele
Uveďte název externího zpracovatele: Gordion, s.r.o. _ výkon zadavatelských činností
Přiložena kompletní dokumentace: Ano
Přiložená dokumentace: Zadávací dokumentace včetně všech příloh
   
   
   
   
   
   
   
   
Odkaz na VŘ / zveřejněnou dokumentaci: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/zakazkaList.seam
5.4.2011 4:04:31 | přečteno 0x | supervisor
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load