Pavel Plevka Petra Rajsnerová
1010

Veřejná zakázka nadlimitní

Název veřejné zakázky: Odběrové zařízení

Vzor strukturovaného emailu k veřejným zakázkám v1.0
Předmět emailu: MMV - 0040 Regionální materiálově technologické výzkumné centrum - zahájení - podlimitní - Odběrové zařízení 


Základní informace o zakázce  
   
Projekt: Regionální materiálově technologické výzkumné centrum
Prioritní osa: PO2
Číslo projektu: 0040
Oznámení za účelem: Informace o zveřejnění / zahájení VŘ
Název zakázky: Odběrové zařízení 
Zadavatel: MATERIÁLOVÝ A METALURGICKÝ VÝZKUM s.r.o.
Zadavatel (zkrácený název): MMV
Zapojení zadavatele do projektu: Partner
Druh zakázky: podlimitní
Předmět zakázky: dodávky
Předpokládaná hodnota zakázky: 3 950 000 Kč
Zadavatel postupuje podle: Pravidel pro výběr dodavatelů (PVD)
Specifikujte postup, nejedná-li se o VŘ:  
Předpokládané datum vyhlášení VŘ: 22.12.2010
Termín pro předkládání nabídek: 11.2.2011
Stanovená lhůta pro předkládání nabídek: 20


Dělení zakázky  
   
Zakázka je uvedena v rozpočtu projektu: Ano
Specifikujte položku rozpočtu: 2.4.2 Zkušební zařízení 
Zakázka souvisí s jinou zakázkou: Zakázka je zcela nezávislá
Specifikace související zakázky:  


Dokumentace k veřejné zakázce  
   
Dokumentace je zpracována: S podporou externího dodavatele
Uveďte název externího zpracovatele: Ing. Jiří Zapletal, specialista zadávacího řízení
Přiložena kompletní dokumentace: Ano
Přiložená dokumentace: Zadávací dokumentace včetně všech příloh
   
   
   
   
   
   
   
   
Odkaz na VŘ / zveřejněnou dokumentaci: http://www.isvzus.cz/usisvz/usisvz01005Prepare.do?znackaForm=6005447302001
7.1.2011 3:01:27 | přečteno 863x | supervisor
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load