Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Veřejná zakázka nadlimitní

Název veřejné zakázky: Západočeské materiálově metalurgické centrum

Základní informace o zakázce  
   
Projekt: Západočeské materiálově metalurgické centrum
Prioritní osa: PO2
Číslo projektu: 0077
Oznámení za účelem: Informace o zveřejnění / zahájení VŘ
Název zakázky: Západočeské materiálově metalurgické centrum
Zadavatel: COMTES FHT a.s.
Zadavatel (zkrácený název): COMTES FHT a.s.
Zapojení zadavatele do projektu: Žadatel / Příjemce
Druh zakázky: nadlimitní
Předmět zakázky: stavební práce
Předpokládaná hodnota zakázky: 250 mil. Kč bez DPH
Zadavatel postupuje podle: zákona č. 137/2006 Sb. (ZVZ)
Specifikujte postup, nejedná-li se o VŘ:  
Předpokládané datum vyhlášení VŘ: 14.4.2011
Termín pro předkládání nabídek: 8.6.2011
Stanovená lhůta pro předkládání nabídek: 52
   
Dělení zakázky  
   
Zakázka je uvedena v rozpočtu projektu: Ano
Specifikujte položku rozpočtu: 2.3 Pořízení stavby,  2.4.1 Válcovací stolice kvarto s příslušenstvím, 2.4.2 Univerzální tvářecí stroj, 2.4.3. Vakuová tavící pec
Zakázka souvisí s jinou zakázkou: Zakázka je zcela nezávislá
Specifikace související zakázky:  
   
Dokumentace k veřejné zakázce  
   
Dokumentace je zpracována: S podporou externího dodavatele
Uveďte název externího zpracovatele: SUBVENE s.r.o. (p. Jiří Malina, tel: 775 660 090)
Přiložena kompletní dokumentace: Ano
Přiložená dokumentace: Zadávací dokumentace včetně všech příloh
   
   
   
   
   
   
   
   
Odkaz na VŘ / zveřejněnou dokumentaci: http://www.comtesfht.cz/zmmc/vyberova-rizeni/ 
15.4.2011 1:04:41 | přečteno 0x | supervisor
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load