Pavel Plevka Petra Rajsnerová
97

Veřejná zakázka nadlimitní

Název veřejné zakázky: Laboratorní zařízení pro výzkum technologických procesů válcování bezešvých trubek

Základní informace o zakázce  
   
Projekt: Regionální materiálově technologické výzkumné centrum
Prioritní osa: PO2
Číslo projektu: 0040
Oznámení za účelem: Informace o zveřejnění / zahájení VŘ
Název zakázky: Laboratorní zařízení pro výzkum technologických procesů válcování bezešvých trubek
Zadavatel: MATERIÁLOVÝ A METALURGICKÝ VÝZKUM s.r.o.
Zadavatel (zkrácený název): MMV
Zapojení zadavatele do projektu: Partner
Druh zakázky: nadlimitní
Předmět zakázky: dodávky
Předpokládaná hodnota zakázky: 30 000 000 Kč
Zadavatel postupuje podle: Pravidel pro výběr dodavatelů (PVD)
Specifikujte postup, nejedná-li se o VŘ:  
Předpokládané datum vyhlášení VŘ: 18.4.2011
Termín pro předkládání nabídek: 3.6.2011
Stanovená lhůta pro předkládání nabídek: 40
   
Dělení zakázky  
   
Zakázka je uvedena v rozpočtu projektu: Ano
Specifikujte položku rozpočtu: 2.4.2 Zkušební zařízení 
Zakázka souvisí s jinou zakázkou: Zakázka je zcela nezávislá
Specifikace související zakázky:  
   
Dokumentace k veřejné zakázce  
   
Dokumentace je zpracována: S podporou externího dodavatele
Uveďte název externího zpracovatele: Dobrá zakázka s. r. o. 
Přiložena kompletní dokumentace: Ano
Přiložená dokumentace: Zadávací dokumentace včetně všech příloh
   
   
   
   
   
   
   
   
Odkaz na VŘ / zveřejněnou dokumentaci: http://www.isvzus.cz/usisvz/usisvz01005Prepare.do?znackaForm=6005895802001&navi=4
29.4.2011 1:04:51 | přečteno 952x | supervisor
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load