Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Veřejná zakázka nadlimitní

Název veřejné zakázky: Výstavba objektu pro projekt „Rozvoj ZF a FROV JU"

Základní informace o zakázce  
   
Projekt: Rozvoj ZF a FROV JU
Prioritní osa: PO4
Číslo projektu: 0190
Oznámení za účelem: Informace o zveřejnění / zahájení VŘ
Název zakázky: Výstavba objektu pro projekt „Rozvoj ZF a FROV JU"
Zadavatel: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Zadavatel (zkrácený název): JU
Zapojení zadavatele do projektu: Žadatel / Příjemce
Druh zakázky: Nadlimitní
Předmět zakázky: Stavební práce
Předpokládaná hodnota zakázky: 198.000.000Kč
Zadavatel postupuje podle: zákona č. 137/2006 Sb. (ZVZ)
Specifikujte postup, nejedná-li se o VŘ:  
Předpokládané datum vyhlášení VŘ: 15.4.2011
Termín pro předkládání nabídek: 26.5.2011
Stanovená lhůta pro předkládání nabídek: 41
   
Dělení zakázky  
   
Zakázka je uvedena v rozpočtu projektu: ano
Specifikujte položku rozpočtu: 2.3. Pořízení stavby, 3.3. Ostatní vybavení - investice 
Zakázka souvisí s jinou zakázkou: Zakázka je zcela nezávislá
Specifikace související zakázky:  
   
Dokumentace k veřejné zakázce  
   
Dokumentace je zpracována: S podporou externího dodavatele
Uveďte název externího zpracovatele: Gordion spol. s r.o. - výkon zadavatelských činností
Přiložena kompletní dokumentace: Ne
Přiložená dokumentace:  
   
   
   
   
   
   
   
   
Odkaz na VŘ / zveřejněnou dokumentaci:

www.egordion.cz/nabidkaGORDION

https://vz.jcu.cz/aktualni-verejne-zakazky/otevrene-rizeni-v-deleni-nadlimitni-a-podlimitni/nadlimitni-zakazky

https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/zakazkaProfilList.seam

http://www.isvzus.cz/usisvz/usisvz01005Prepare.do?znackaForm=6005890702001

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:127938-2011:TEXT:CS:HTML 

29.4.2011 2:04:29 | přečteno 0x | supervisor
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load