Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Veřejná zakázka nadlimitní

Název veřejné zakázky: Dynamický nákupní systém na ICT vybavení pro Vysokou školu báňskou – Technickou univerzitu Ostrava

Základní informace o zakázce  
   
Projekt: potenciálně více projektů OP VaVpI
Prioritní osa:  
Číslo projektu: -
Oznámení za účelem: Informace o zveřejnění / zahájení VŘ
Název zakázky: Dynamický nákupní systém na ICT vybavení pro Vysokou školu báňskou – Technickou univerzitu Ostrava
Zadavatel: Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava
Zadavatel (zkrácený název): VŠB-TU Ostrava
Zapojení zadavatele do projektu: Žadatel / Příjemce
Druh zakázky: nadlimitní
Předmět zakázky: dodávky
Předpokládaná hodnota zakázky: 20 000 000 Kč
Zadavatel postupuje podle: zákona č. 137/2006 Sb. (ZVZ)
Specifikujte postup, nejedná-li se o VŘ:  
Předpokládané datum vyhlášení VŘ: 26.4.2011
Termín pro předkládání nabídek: 30.6.2011
Stanovená lhůta pro předkládání nabídek: 65
   
Dělení zakázky  
   
Zakázka je uvedena v rozpočtu projektu: Ano
Specifikujte položku rozpočtu:  
Zakázka souvisí s jinou zakázkou: Zakázka je zcela nezávislá
Specifikace související zakázky:  
   
Dokumentace k veřejné zakázce  
   
Dokumentace je zpracována: Interně zadavatelem
Uveďte název externího zpracovatele: -
Přiložena kompletní dokumentace: Ne
Přiložená dokumentace: Výzva / Oslovení / Oznámení
   
   
   
   
   
   
   
   
Odkaz na VŘ / zveřejněnou dokumentaci: http://www.vsb.cz/cs/okruhy/uredni-deska/verejne-zakazky
29.4.2011 2:04:19 | přečteno 0x | supervisor
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load