Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Veřejná zakázka nadlimitní

Název veřejné zakázky: Jihočeské výzkumné centrum akvakultury a biodiverzity hydrocenóz

Vzor strukturovaného emailu k veřejným zakázkám v1.0
Předmět emailu: FROV JU - CZ.1.05/2.1.00/01.0024 CENAKVA PO2 - ex-ante - nadlimitní - Jihočeské výzkumné centrum akvakultury a biodiverzity hydrocenóz


Základní informace o zakázce  
   
Projekt: CENAKVA PO2
Prioritní osa: PO2
Číslo projektu: CZ.1.05/2.1.00/01.0024
Oznámení za účelem: Zaslání podkladů k VŘ předem ŘO OP VaVpI
Název zakázky: Jihočeské výzkumné centrum akvakultury a biodiverzity hydrocenóz
Zadavatel: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Fakulta rybářství a ochrany vod
Zadavatel (zkrácený název): FROV JU
Zapojení zadavatele do projektu: Žadatel / Příjemce
Druh zakázky: nadlimitní
Předmět zakázky: stavební práce
Předpokládaná hodnota zakázky: 130 000 000 Kč bez DPH
Zadavatel postupuje podle: zákona č. 137/2006 Sb. (ZVZ)
Specifikujte postup, nejedná-li se o VŘ:  
Předpokládané datum vyhlášení VŘ: 17.1.2011
Termín pro předkládání nabídek:  
Stanovená lhůta pro předkládání nabídek:  


Dělení zakázky  
   
Zakázka je uvedena v rozpočtu projektu: Ano
Specifikujte položku rozpočtu: položka 2.3 Pořízení stavby
Zakázka souvisí s jinou zakázkou: Zakázka je zcela nezávislá
Specifikace související zakázky:  


Dokumentace k veřejné zakázce  
   
Dokumentace je zpracována: S podporou externího dodavatele
Uveďte název externího zpracovatele: STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o. - zastoupení zadavatele v zadávacím řízení; Ing. Martina Gabrielová - sekce technické přípravy (příprava, organizace a admin. zajištění zadávacího řízení)
Přiložena kompletní dokumentace: Ne
Přiložená dokumentace: Výzva ke zveřejnění na stránkách MŠMT
   
   
   
   
   
   
   
   
Odkaz na VŘ / zveřejněnou dokumentaci: http://vz.jcu.cz
20.1.2011 4:01:16 | přečteno 0x | supervisor
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load