Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Veřejná zakázka nadlimitní

Název veřejné zakázky: Propagační předměty 002-2011

Základní informace o zakázce  
   
Projekt: Projekty VaVpI řešené na MU
Prioritní osa:  
Číslo projektu: Projekty VaVpI řešené na MU
Oznámení za účelem: Informace o zveřejnění / zahájení VŘ
Název zakázky: Propagační předměty 002-2011
Zadavatel: Masarykova univerzita
Zadavatel (zkrácený název): MU
Zapojení zadavatele do projektu: Žadatel / Příjemce
Druh zakázky: nadlimitní
Předmět zakázky: služby
Předpokládaná hodnota zakázky: 500 000 Kč
Zadavatel postupuje podle: zákona č. 137/2006 Sb. (ZVZ)
Specifikujte postup, nejedná-li se o VŘ:  
Předpokládané datum vyhlášení VŘ: 12.5.2011
Termín pro předkládání nabídek: 19.5.2011
Stanovená lhůta pro předkládání nabídek: 7
   
Dělení zakázky  
   
Zakázka je uvedena v rozpočtu projektu:  
Specifikujte položku rozpočtu:  
Zakázka souvisí s jinou zakázkou:  
Specifikace související zakázky:  
   
Dokumentace k veřejné zakázce  
   
Dokumentace je zpracována: Interně zadavatelem
Uveďte název externího zpracovatele: nerelevantní
Přiložena kompletní dokumentace:  
Přiložená dokumentace:  
   
   
   
   
   
   
   
   
Odkaz na VŘ / zveřejněnou dokumentaci: https://zakazky.muni.cz/vz00000227  https://zakazky.muni.cz/dns00000006
18.5.2011 4:05:42 | přečteno 0x | supervisor
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load