Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Veřejná zakázka nadlimitní

Název veřejné zakázky: ALISI-VZ-20: Analytický rastrovací elektronový mikroskop

Základní informace o zakázce  
   
Projekt: Aplikační a vývojové laboratoře pokročilých mikrotechnologií a nanotechnologií
Prioritní osa: PO2
Číslo projektu: 0017
Oznámení za účelem: Informace o zveřejnění / zahájení VŘ
Název zakázky: ALISI-VZ-20: Analytický rastrovací elektronový mikroskop
Zadavatel: Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.
Zadavatel (zkrácený název): ÚPT AV ČR
Zapojení zadavatele do projektu: Žadatel / Příjemce
Druh zakázky: nadlimitní
Předmět zakázky: dodávky
Předpokládaná hodnota zakázky: 26 100 000 Kč
Zadavatel postupuje podle: zákona č. 137/2006 Sb. (ZVZ)
Specifikujte postup, nejedná-li se o VŘ:  
Předpokládané datum vyhlášení VŘ: 20.5.2011
Termín pro předkládání nabídek: 11.7.2011
Stanovená lhůta pro předkládání nabídek: 52
   
Dělení zakázky  
   
Zakázka je uvedena v rozpočtu projektu: Ano
Specifikujte položku rozpočtu: 2.IV
Zakázka souvisí s jinou zakázkou: Zakázka je zcela nezávislá
Specifikace související zakázky:  
   
Dokumentace k veřejné zakázce  
   
Dokumentace je zpracována: S podporou externího dodavatele
Uveďte název externího zpracovatele: ikis s.r.o., Kaštanová 123a, Brno
Přiložena kompletní dokumentace: Ano
Přiložená dokumentace: Zadávací dokumentace včetně všech příloh
  Výzva / Oslovení / Oznámení
   
   
   
   
   
   
   
Odkaz na VŘ / zveřejněnou dokumentaci: www.isibrno.cz , www.isvzus.cz
3.6.2011 3:06:26 | přečteno 0x | supervisor
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load