Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Veřejná zakázka nadlimitní

Název veřejné zakázky: Poskytování podpory pro Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i. v souvislosti s projekty připravovanými a realizovanými v rámci operačních programů programovacího období 2007-2013

Základní informace o zakázce  
   
Projekt: Biotechnologické a biomedicínské centrum AV a UK
Prioritní osa: PO1
Číslo projektu: CZ.1.05/1.1.00/02.0109
Oznámení za účelem: Informace o zveřejnění / zahájení VŘ
Název zakázky: Poskytování podpory pro Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i. v souvislosti s projekty připravovanými a realizovanými v rámci operačních programů programovacího období 2007-2013
Zadavatel: Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i. - útvar BIOCEV
Zadavatel (zkrácený název): BIOCEV
Zapojení zadavatele do projektu: Žadatel / Příjemce
Druh zakázky: nadlimitní
Předmět zakázky: služby
Předpokládaná hodnota zakázky: 9 250 000 Kč
Zadavatel postupuje podle: Pravidel pro výběr dodavatelů (PVD)
Specifikujte postup, nejedná-li se o VŘ:  
Předpokládané datum vyhlášení VŘ: 6.6.2011
Termín pro předkládání nabídek: 8.8.2011
Stanovená lhůta pro předkládání nabídek:  
   
Dělení zakázky  
   
Zakázka je uvedena v rozpočtu projektu: Ano
Specifikujte položku rozpočtu: 2.6 Projektová dokumentace a příprava projektu - investice
Zakázka souvisí s jinou zakázkou: Zakázka je zcela nezávislá
Specifikace související zakázky:  
   
Dokumentace k veřejné zakázce  
   
Dokumentace je zpracována: S podporou externích právníků (advokát, advokátní kancelář)
Uveďte název externího zpracovatele: JUDr. Jakub Schmitz,JUDr. Jakub Schmitz,Advokátní kancelář Brož, Sedlatý s.r.o. (zpracování kompletní zadávací dokumentace vč.přílohy)
Přiložena kompletní dokumentace: Ano
Přiložená dokumentace: Zadávací dokumentace včetně všech příloh
   
   
   
   
   
   
   
   
Odkaz na VŘ / zveřejněnou dokumentaci: http://www.img.cas.cz/public/vyberovarizeni.php , www.biocev.eu
19.7.2011 4:07:53 | přečteno 0x | supervisor
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load