Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Veřejná zakázka nadlimitní

Název veřejné zakázky: Ústav molekulární a translační medicíny LF UP - interiér

Základní informace o zakázce  
   
Projekt: BIOMEDREG - Biomedicína pro regionální rozvoj a lidské zdroje
Prioritní osa: PO2
Číslo projektu: CZ.1.05/2.1.00/01.0030
Oznámení za účelem: Informace o zveřejnění / zahájení VŘ
Název zakázky: Ústav molekulární a translační medicíny LF UP - interiér
Zadavatel: Univerzita Palackého v Olomouci
Zadavatel (zkrácený název): UP
Zapojení zadavatele do projektu: Žadatel / Příjemce
Druh zakázky: nadlimitní
Předmět zakázky: dodávky
Předpokládaná hodnota zakázky: 7 000 000 Kč
Zadavatel postupuje podle: zákona č. 137/2006 Sb. (ZVZ)
Specifikujte postup, nejedná-li se o VŘ:  
Předpokládané datum vyhlášení VŘ: 10.6.2011
Termín pro předkládání nabídek: 9.8.2011
Stanovená lhůta pro předkládání nabídek: 52
   
Dělení zakázky  
   
Zakázka je uvedena v rozpočtu projektu: Ano
Specifikujte položku rozpočtu: 2.5 Ostatní vybavení
Zakázka souvisí s jinou zakázkou: Zakázka je zcela nezávislá
Specifikace související zakázky:  
   
Dokumentace k veřejné zakázce  
   
Dokumentace je zpracována: Interně zadavatelem
Uveďte název externího zpracovatele:  
Přiložena kompletní dokumentace: Ne
Přiložená dokumentace:  
   
   
   
   
   
   
   
  http://www.isvzus.cz/usisvz/usisvz01005Prepare.do?znackaForm=6006128102001
Odkaz na VŘ / zveřejněnou dokumentaci: http://www.upol.cz/uredni-deska/verejne-zakazky/
19.7.2011 4:07:06 | přečteno 0x | supervisor
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load