Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Veřejná zakázka podlimitní

Název veřejné zakázky: Dodávky pecí - část 1 - Kanthalová pec a muflová kanthalová pec, část 2 - Superkanthalová pec a část 3 - Pec s možností práce pod vakuem a řízenou atmosférou

Základní informace o zakázce  
   
Projekt: Centra materiálového výzkumu na FCH VUT v Brně
Prioritní osa: PO2
Číslo projektu: 0012
Oznámení za účelem: Informace o zveřejnění / zahájení VŘ
Název zakázky: Dodávky pecí - část 1 - Kanthalová pec a muflová kanthalová pec, část 2 - Superkanthalová pec a část 3 - Pec s možností práce pod vakuem a řízenou atmosférou
Zadavatel: Vysoké učení technické v Brně - Fakulta chemická
Zadavatel (zkrácený název): VUT v Brně -  FCH
Zapojení zadavatele do projektu: Žadatel / Příjemce
Druh zakázky: podlimitní
Předmět zakázky: dodávky
Předpokládaná hodnota zakázky: 3 300 000 CZK
Zadavatel postupuje podle: Pravidel pro výběr dodavatelů (PVD)
Specifikujte postup, nejedná-li se o VŘ:  
Předpokládané datum vyhlášení VŘ: 28.3.2011
Termín pro předkládání nabídek: 19.4.2011
Stanovená lhůta pro předkládání nabídek: 22
   
Dělení zakázky  
   
Zakázka je uvedena v rozpočtu projektu: ano
Specifikujte položku rozpočtu: 2.4 Elektrická pec do 1350°C, vysokoteplotní pec, vysokoteplotní pec s řízenou atmosferou
Zakázka souvisí s jinou zakázkou: Zakázka je zcela nezávislá
Specifikace související zakázky:  
   
Dokumentace k veřejné zakázce  
   
Dokumentace je zpracována: S podporou externího dodavatele
Uveďte název externího zpracovatele: Gordion spol. s r.o. - výkon zadavatelských činností
Přiložena kompletní dokumentace: Ano
Přiložená dokumentace: Zadávací dokumentace včetně všech příloh
   
   
   
   
   
   
   
   
Odkaz na VŘ / zveřejněnou dokumentaci: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/zakazkaList.seam
5.4.2011 3:04:52 | přečteno 0x | supervisor
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load