Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Veřejná zakázka podlimitní

Název veřejné zakázky: Dodávka termovizních kamerových systémů pro výzkum laserových technologií projektu CENTEM

Základní informace o zakázce  
   
Projekt: Centrum nových technologií a materiálů (CENTEM)
Prioritní osa: PO2
Číslo projektu: CZ.1.0.5/2.1.00/03.0088
Oznámení za účelem: Informace o zveřejnění / zahájení VŘ
Název zakázky: Dodávka termovizních kamerových systémů pro výzkum laserových technologií projektu CENTEM 
Zadavatel: Západočeská univerzita v Plzni
Zadavatel (zkrácený název): ZČU v Plzni
Zapojení zadavatele do projektu: Žadatel / Příjemce
Druh zakázky: podlimitní
Předmět zakázky: dodávky
Předpokládaná hodnota zakázky: 2.653.886,- Kč bez DPH
Zadavatel postupuje podle: zákona č. 137/2006 Sb. (ZVZ)
Specifikujte postup, nejedná-li se o VŘ:  
Předpokládané datum vyhlášení VŘ: 29.3.2011
Termín pro předkládání nabídek: 21.4.2011
Stanovená lhůta pro předkládání nabídek: 22
   
Dělení zakázky  
   
Zakázka je uvedena v rozpočtu projektu: Ano
Specifikujte položku rozpočtu: 2.4 Stroje a zařízení, položka C3-12
Zakázka souvisí s jinou zakázkou: Zakázka je zcela nezávislá
Specifikace související zakázky:  
   
Dokumentace k veřejné zakázce  
   
Dokumentace je zpracována: S podporou externího dodavatele
Uveďte název externího zpracovatele: OTIDEA, a.s.(kontaktní osoba pí Koláčková, tel. 286 884 368)
Přiložena kompletní dokumentace:  
Přiložená dokumentace:  
   
   
   
   
   
   
   
   
Odkaz na VŘ / zveřejněnou dokumentaci: http://www.isvzus.cz/usisvz/usisvz01005Prepare.do?znackaForm=6005815002001
5.4.2011 4:04:41 | přečteno 0x | supervisor
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load