Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Veřejná zakázka podlimitní

Název veřejné zakázky: Přístroj pro měření sorpce plynů a par

Základní informace o zakázce  
   
Projekt: Institut environmentálních technologií
Prioritní osa: PO2
Číslo projektu: CZ.1.05/2.1.00/03.0100
Oznámení za účelem: Informace o zveřejnění / zahájení VŘ
Název zakázky: Přístroj pro měření sorpce plynů a par
Zadavatel: Ostravská univerzita v Ostravě, Dvořákova 138/7, 701 03 Ostrava
Zadavatel (zkrácený název): OU
Zapojení zadavatele do projektu: Partner
Druh zakázky: podlimitní
Předmět zakázky: dodávky
Předpokládaná hodnota zakázky: 3.710.000,- bez DPH
Zadavatel postupuje podle: zákona č. 137/2006 Sb. (ZVZ)
Specifikujte postup, nejedná-li se o VŘ:  
Předpokládané datum vyhlášení VŘ: 31.3.2011
Termín pro předkládání nabídek: 22.4.2011
Stanovená lhůta pro předkládání nabídek: 22
   
Dělení zakázky  
   
Zakázka je uvedena v rozpočtu projektu: Ano
Specifikujte položku rozpočtu: 2.4 Stroje a zařízení
Zakázka souvisí s jinou zakázkou: Zakázka je zcela nezávislá
Specifikace související zakázky:  
   
Dokumentace k veřejné zakázce  
   
Dokumentace je zpracována: Interně zadavatelem
Uveďte název externího zpracovatele:  
Přiložena kompletní dokumentace: Ano
Přiložená dokumentace: Zadávací dokumentace včetně všech příloh
   
   
   
   
   
   
   
   
Odkaz na VŘ / zveřejněnou dokumentaci: https://zakazky.osu.cz , www.isvzus.cz
14.4.2011 4:04:57 | přečteno 0x | supervisor
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load