Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Veřejná zakázka podlimitní

Název veřejné zakázky: Demolice objektů v Dolních Břežanech

Základní informace o zakázce  
   
Projekt: HILASE: Nové lasery pro průmysl a výzkum
Prioritní osa: PO2
Číslo projektu: CZ.1.05/2.1.00/01.0027
Oznámení za účelem: Zaslání podkladů k VŘ předem ŘO OP VaVpI
Název zakázky: Demolice objektů v Dolních Břežanech
Zadavatel: Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.
Zadavatel (zkrácený název): FzÚ AVČR
Zapojení zadavatele do projektu: Žadatel / Příjemce
Druh zakázky: podlimitní
Předmět zakázky: stavební práce
Předpokládaná hodnota zakázky: 10 000 000 Kč
Zadavatel postupuje podle: zákona č. 137/2006 Sb. (ZVZ)
Specifikujte postup, nejedná-li se o VŘ:  
Předpokládané datum vyhlášení VŘ: 7.4.2011
Termín pro předkládání nabídek: 3.5.2011
Stanovená lhůta pro předkládání nabídek: 22
   
Dělení zakázky  
   
Zakázka je uvedena v rozpočtu projektu: Ano
Specifikujte položku rozpočtu:  
Zakázka souvisí s jinou zakázkou: Předmět zakázky je poptáván v rámci zadavatele či projektu vícekrát
Specifikace související zakázky: Zakázka souvisí s výstavbou objektu HiLASE, proto bude postupováno otevřeným podlimitním řízením na stavební práce (v součtu by byla předpokládaná hodnota cca 110 mil. Kč bez DPH)
   
Dokumentace k veřejné zakázce  
   
Dokumentace je zpracována: S podporou externího dodavatele
Uveďte název externího zpracovatele: OTIDEA a.s.
Přiložena kompletní dokumentace: Ne
Přiložená dokumentace:  
   
   
   
   
   
   
   
   
Odkaz na VŘ / zveřejněnou dokumentaci: http://www.e-zakazky.cz/Dokumentace/DetailZakazky.aspx?ZakazkaID=73
15.4.2011 3:04:28 | přečteno 0x | supervisor
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load