Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Veřejná zakázka podlimitní

Název veřejné zakázky: RCPTM - Izotermický titrační kalorimetr s vysokou citlivostí

Základní informace o zakázce  
   
Projekt: VaVPi - Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů
Prioritní osa: PO2
Číslo projektu: 0058
Oznámení za účelem: Informace o zveřejnění / zahájení VŘ
Název zakázky: RCPTM - Izotermický titrační kalorimetr s vysokou citlivostí
Zadavatel: Univerzita Palackého v Olomouci
Zadavatel (zkrácený název): UP
Zapojení zadavatele do projektu: Žadatel / Příjemce
Druh zakázky: podlimitní
Předmět zakázky: dodávky
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 800 000 Kč
Zadavatel postupuje podle: zákona č. 137/2006 Sb. (ZVZ)
Specifikujte postup, nejedná-li se o VŘ:  
Předpokládané datum vyhlášení VŘ: 20.4.2011
Termín pro předkládání nabídek: 16.5.2011
Stanovená lhůta pro předkládání nabídek: 20
   
Dělení zakázky  
   
Zakázka je uvedena v rozpočtu projektu: Ano
Specifikujte položku rozpočtu: položka 2.4.18 - Kalorimetr s vysokou citlivostí
Zakázka souvisí s jinou zakázkou:  
Specifikace související zakázky:  
   
Dokumentace k veřejné zakázce  
   
Dokumentace je zpracována: Interně zadavatelem
Uveďte název externího zpracovatele:  
Přiložena kompletní dokumentace: Ano
Přiložená dokumentace: Výzva / Oslovení / Oznámení
  Zadávací dokumentace včetně všech příloh
   
   
   
   
   
   
   
Odkaz na VŘ / zveřejněnou dokumentaci: https://zakazky.upol.cz/contract_display_129.html
22.4.2011 2:04:57 | přečteno 0x | supervisor
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load