Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Veřejná zakázka podlimitní

Název veřejné zakázky: Dodávka propagačních předmětů pro OP VaVpI

Vzor strukturovaného emailu k veřejným zakázkám v1.0
Předmět emailu: ZČU v Plzni - - zahájení - podlimitní - Dodávka propagačních předmětů pro OP VaVpI


Základní informace o zakázce  
   
Projekt:  
Prioritní osa:  
Číslo projektu:  
Oznámení za účelem: Informace o zveřejnění / zahájení VŘ
Název zakázky: Dodávka propagačních předmětů pro OP VaVpI
Zadavatel: Západočeská univerzita v Plzni
Zadavatel (zkrácený název): ZČU v Plzni
Zapojení zadavatele do projektu: Žadatel / Příjemce
Druh zakázky: podlimitní
Předmět zakázky: dodávky
Předpokládaná hodnota zakázky: 2.696.000,- Kč bez DPH
Zadavatel postupuje podle: zákona č. 137/2006 Sb. (ZVZ)
Specifikujte postup, nejedná-li se o VŘ:  
Předpokládané datum vyhlášení VŘ: 2.2.2011
Termín pro předkládání nabídek: 22.2.2011
Stanovená lhůta pro předkládání nabídek: 20


Dělení zakázky  
   
Zakázka je uvedena v rozpočtu projektu: Ano
Specifikujte položku rozpočtu:  
Zakázka souvisí s jinou zakázkou: Zakázka je zcela nezávislá
Specifikace související zakázky:  


Dokumentace k veřejné zakázce  
   
Dokumentace je zpracována: S podporou externího dodavatele
Uveďte název externího zpracovatele: OTIDEA, a.s.(kontaktní osoba pí Koláčková, tel. 286 884 368)
Přiložena kompletní dokumentace: Ano
Přiložená dokumentace:  
   
   
   
   
   
   
   
   
Odkaz na VŘ / zveřejněnou dokumentaci: http://www.zcu.cz/pracoviste/osra/verejne_zakazky.html
7.2.2011 4:02:20 | přečteno 0x | supervisor
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load