Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Veřejná zakázka podlimitní

Název veřejné zakázky: Telekomunikační služby pro projekt CEITEC

Základní informace o zakázce  
   
Projekt: CEITEC – středoevropský technologický institut
Prioritní osa: PO1
Číslo projektu: CZ.1.05/1.1.00/02.0068
Oznámení za účelem: Informace o zveřejnění / zahájení VŘ
Název zakázky: Telekomunikační služby pro projekt CEITEC
Zadavatel: Masarykova univerzita
Zadavatel (zkrácený název): MU
Zapojení zadavatele do projektu: Žadatel / Příjemce
Druh zakázky: podlimitní
Předmět zakázky: služby
Předpokládaná hodnota zakázky: 3 100 000 Kč
Zadavatel postupuje podle: zákona č. 137/2006 Sb. (ZVZ)
Specifikujte postup, nejedná-li se o VŘ:  
Předpokládané datum vyhlášení VŘ: 26.4.2011
Termín pro předkládání nabídek: 6.6.2011
Stanovená lhůta pro předkládání nabídek:  
   
Dělení zakázky  
   
Zakázka je uvedena v rozpočtu projektu:  
Specifikujte položku rozpočtu:  
Zakázka souvisí s jinou zakázkou:  
Specifikace související zakázky:  
   
Dokumentace k veřejné zakázce  
   
Dokumentace je zpracována: Interně zadavatelem
Uveďte název externího zpracovatele:  
Přiložena kompletní dokumentace: Ano
Přiložená dokumentace: Zadávací dokumentace včetně všech příloh
   
   
   
   
   
   
   
   
Odkaz na VŘ / zveřejněnou dokumentaci: https://zakazky.muni.cz/contract_display_243.html
11.5.2011 4:05:23 | přečteno 0x | supervisor
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load