Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Veřejná zakázka podlimitní

Název veřejné zakázky: MOÚ Brno – regionální centrum aplikované molekulární onkologie, ReCAMO

Základní informace o zakázce  
   
Projekt: Regionální centrum aplikované molekulární onkologie (RECAMO)
Prioritní osa: PO2
Číslo projektu: 0101
Oznámení za účelem: Informace o zveřejnění / zahájení VŘ
Název zakázky: MOÚ Brno – regionální centrum aplikované molekulární onkologie, ReCAMO
Zadavatel: Masarykův onkologický ústav
Zadavatel (zkrácený název): MOÚ
Zapojení zadavatele do projektu: Žadatel / Příjemce
Druh zakázky: podlimitní
Předmět zakázky: stavební práce
Předpokládaná hodnota zakázky: 104000000 Kč
Zadavatel postupuje podle: zákona č. 137/2006 Sb. (ZVZ)
Specifikujte postup, nejedná-li se o VŘ:  
Předpokládané datum vyhlášení VŘ: 3.6.2011
Termín pro předkládání nabídek: 4.8.2011
Stanovená lhůta pro předkládání nabídek: 52
   
Dělení zakázky  
   
Zakázka je uvedena v rozpočtu projektu: Ano
Specifikujte položku rozpočtu: kapitola 2.3 Pořízení stavby
Zakázka souvisí s jinou zakázkou: Zakázka je zcela nezávislá
Specifikace související zakázky:  
   
Dokumentace k veřejné zakázce  
   
Dokumentace je zpracována: Interně zadavatelem
Uveďte název externího zpracovatele:  
Přiložena kompletní dokumentace: Ano
Přiložená dokumentace: Zadávací dokumentace včetně všech příloh
   
   
   
   
   
   
   
   
Odkaz na VŘ / zveřejněnou dokumentaci: https://zakazky.mou.cz/
9.6.2011 4:06:47 | přečteno 0x | supervisor
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load