Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Veřejná zakázka podlimitní

Název veřejné zakázky: Tepelný manekýn

Vzor strukturovaného emailu k veřejným zakázkám v1.0
Předmět emailu: VUT v Brně FSI - CZ. 1.05/2.1.00/01.0002 NETME Centre - zahájení - podlimitní - Tepelný manekýn


Základní informace o zakázce  
   
Projekt: NETME Centre
Prioritní osa: PO2
Číslo projektu: CZ. 1.05/2.1.00/01.0002
Oznámení za účelem: Informace o zveřejnění / zahájení VŘ
Název zakázky: Tepelný manekýn
Zadavatel: Vysoké učení technické Fakulta strojního inženýrství
Zadavatel (zkrácený název): VUT v Brně FSI
Zapojení zadavatele do projektu: Žadatel / Příjemce
Druh zakázky: podlimitní
Předmět zakázky: dodávky
Předpokládaná hodnota zakázky: 4 000 000,-
Zadavatel postupuje podle: zákona č. 137/2006 Sb. (ZVZ)
Specifikujte postup, nejedná-li se o VŘ: Otevřené řízení
Předpokládané datum vyhlášení VŘ: 25.1.2011
Termín pro předkládání nabídek: 25.2.2011
Stanovená lhůta pro předkládání nabídek: 30


Dělení zakázky  
   
Zakázka je uvedena v rozpočtu projektu: Ano
Specifikujte položku rozpočtu: Tepelný manekýn (viz klíčové vybavení)
Zakázka souvisí s jinou zakázkou: Zakázka je zcela nezávislá
Specifikace související zakázky:  


Dokumentace k veřejné zakázce  
   
Dokumentace je zpracována: Interně zadavatelem
Uveďte název externího zpracovatele:  
Přiložena kompletní dokumentace: Ano
Přiložená dokumentace: Výzva / Oslovení / Oznámení
  Zadávací dokumentace včetně všech příloh
   
   
   
   
   
   
   
Odkaz na VŘ / zveřejněnou dokumentaci: http://www.isvzus.cz/usisvz/usisvz01005Prepare.do?znackaForm=6005564602001 https://www.vutbr.cz/uredni-deska/verejne-zakazky/verejne-zakazky-f20142/oznameni-o-zakazce-tepelny-manekyn-d49022
11.2.2011 9:02:13 | přečteno 0x | supervisor
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load