Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Veřejná zakázka podlimitní

Název veřejné zakázky: Tiskařské služby

Základní informace o zakázce

Projekt:

potenciálně více projektů OP VaVpI

Prioritní osa:

Číslo projektu:

-

Oznámení za účelem:

Informace o zveřejnění / zahájení VŘ

Název zakázky:

Tiskařské služby

Zadavatel:

Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava

Zadavatel (zkrácený název):

VŠB-TU Ostrava

Zapojení zadavatele do projektu:

Žadatel / Příjemce

Druh zakázky:

podlimitní

Předmět zakázky:

služby

Předpokládaná hodnota zakázky:

4 500 000 Kč

Zadavatel postupuje podle:

zákona č. 137/2006 Sb. (ZVZ)

Specifikujte postup, nejedná-li se o VŘ:

Předpokládané datum vyhlášení VŘ:

24.6.2011

Termín pro předkládání nabídek:

25.7.2011

Stanovená lhůta pro předkládání nabídek:

31

   

Dělení zakázky

Zakázka je uvedena v rozpočtu projektu:

Ano

Specifikujte položku rozpočtu:

4.3 Ostatní služby, 5 Publicita

Zakázka souvisí s jinou zakázkou:

Zakázka je zcela nezávislá

Specifikace související zakázky:

   

Dokumentace k veřejné zakázce

Dokumentace je zpracována:

Interně zadavatelem

Uveďte název externího zpracovatele:

-

Přiložena kompletní dokumentace:

Ano

Přiložená dokumentace:

Zadávací dokumentace včetně všech příloh

Odkaz na VŘ / zveřejněnou dokumentaci:

http://www.vsb.cz/cs/okruhy/uredni-deska/verejne-zakazky 

20.7.2011 9:07:03 | přečteno 0x | supervisor
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load