Pavel Plevka Petra Rajsnerová
97

Veřejná zakázka podlimitní

Název veřejné zakázky: Licence Microsoft Select pro Masarykovu univerzitu

Předmět emailu: MU - Projekty VaVpI řešené na MU Projekty VaVpI řešené na MU - zahájení - podlimitní - Licence Microsoft Select pro Masarykovu univerzitu
   
Základní informace o zakázce  
   
Projekt: Projekty VaVpI řešené na MU
Prioritní osa:  
Číslo projektu: Projekty VaVpI řešené na MU
Oznámení za účelem: Informace o zveřejnění / zahájení VŘ
Název zakázky: Licence Microsoft Select pro Masarykovu univerzitu
Zadavatel: Masarykova univerzita, Ústav výpočetní techniky
Zadavatel (zkrácený název): MU
Zapojení zadavatele do projektu: Žadatel / Příjemce
Druh zakázky: podlimitní
Předmět zakázky: dodávky
Předpokládaná hodnota zakázky: 4 900 000 Kč
Zadavatel postupuje podle: zákona č. 137/2006 Sb. (ZVZ)
Specifikujte postup, nejedná-li se o VŘ:  
Předpokládané datum vyhlášení VŘ: 18.7.2011
Termín pro předkládání nabídek: 19.8.2011
Stanovená lhůta pro předkládání nabídek: 30
   
Dělení zakázky  
   
Zakázka je uvedena v rozpočtu projektu:  
Specifikujte položku rozpočtu:  
Zakázka souvisí s jinou zakázkou:  
Specifikace související zakázky:  
   
Dokumentace k veřejné zakázce  
   
Dokumentace je zpracována: Interně zadavatelem
Uveďte název externího zpracovatele:  
Přiložena kompletní dokumentace: ano
Přiložená dokumentace: Zadávací dokumentace včetně všech příloh
   
   
   
   
   
   
   
   
Odkaz na VŘ / zveřejněnou dokumentaci: http://www.muni.cz/general/public_tenders/5561
22.7.2011 9:07:35 | přečteno 974x | supervisor
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load