Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Veřejná zakázka podlimitní

Název veřejné zakázky: VŘ 35: Dodávka kompaktního přístroje pro měření škodlivin v ovzduší

Základní informace o zakázce  
   
Projekt: Dopravní VaV centrum
Prioritní osa: PO2
Číslo projektu: CZ.1.05/2.1.00/03.0064
Oznámení za účelem: Informace o zveřejnění / zahájení VŘ
Název zakázky: VŘ 35: Dodávka kompaktního přístroje pro měření škodlivin v ovzduší
Zadavatel: Centrum dopravního výzkumu, v.  v.  i.
Zadavatel (zkrácený název): CDV
Zapojení zadavatele do projektu: Žadatel / Příjemce
Druh zakázky: podlimitní
Předmět zakázky: dodávky
Předpokládaná hodnota zakázky: 2 000 000 Kč
Zadavatel postupuje podle: Pravidel pro výběr dodavatelů (PVD)
Specifikujte postup, nejedná-li se o VŘ:  
Předpokládané datum vyhlášení VŘ: 25.7.2011
Termín pro předkládání nabídek: 29.8.2011
Stanovená lhůta pro předkládání nabídek: 35
   
Dělení zakázky  
   
Zakázka je uvedena v rozpočtu projektu: Ano
Specifikujte položku rozpočtu: SZ09 - 1ks
Zakázka souvisí s jinou zakázkou: Předmět zakázky je poptáván v rámci zadavatele či projektu vícekrát
Specifikace související zakázky: 2. kus bude poptán později
   
Dokumentace k veřejné zakázce  
   
Dokumentace je zpracována: Interně zadavatelem
Uveďte název externího zpracovatele:  
Přiložena kompletní dokumentace: Ano
Přiložená dokumentace: Zadávací dokumentace včetně všech příloh
   
   
   
   
   
   
   
   
Odkaz na VŘ / zveřejněnou dokumentaci: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/44994575
27.7.2011 1:07:43 | přečteno 0x | supervisor
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load