Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Veřejná zakázka podlimitní

Název veřejné zakázky: VAP Výukový areál Polabiny - zhotovení projektové dokumentace

Základní informace o zakázce  
   
Projekt: Modernizace stávající infrastruktury pro výuku spojenou s výzkumem
Prioritní osa: PO4
Číslo projektu:  
Oznámení za účelem: Informace o zveřejnění / zahájení VŘ
Název zakázky: "VAP Výukový areál Polabiny - zhotovení projektové dokumentace"
Zadavatel: Univerzita Pardubice
Zadavatel (zkrácený název): Upa
Zapojení zadavatele do projektu: Žadatel / Příjemce
Druh zakázky: podlimitní
Předmět zakázky: služby
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 900 000 Kč
Zadavatel postupuje podle: zákona č. 137/2006 Sb. (ZVZ)
Specifikujte postup, nejedná-li se o VŘ:  
Předpokládané datum vyhlášení VŘ: 29.7.2011
Termín pro předkládání nabídek: 29.8.2011
Stanovená lhůta pro předkládání nabídek: 30
   
Dělení zakázky  
   
Zakázka je uvedena v rozpočtu projektu:  
Specifikujte položku rozpočtu:  
Zakázka souvisí s jinou zakázkou:  
Specifikace související zakázky:  
   
Dokumentace k veřejné zakázce  
   
Dokumentace je zpracována: Interně zadavatelem
Uveďte název externího zpracovatele:  
Přiložena kompletní dokumentace: Ano
Přiložená dokumentace: Zadávací dokumentace včetně všech příloh
  výzva k podání nabídek
  příloha č. 01 - kvalifikační dokumentace
  zadávací dokumentace 
  Příloha č. 1-krycí list nabídky
  příloha č. 2 - krycí list nabídkové ceny
  příoha č. 3 - čestné prohlášení
  příloha č. 4 - návrh smlouvy
  příloha č. 5-studie
Odkaz na VŘ / zveřejněnou dokumentaci: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/zakazka.seam?cid=191973 , http://www.upce.cz/deska/verejne-zakazky.html
1.8.2011 4:08:55 | přečteno 0x | supervisor
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load