Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Veřejná zakázka ve zjednodušeném podlimitním řízení na služby

Název veřejné zakázky: Biotechnologický pavilon M a X, výkon funkce technického dozoru (TDI) a koordinátora BOZP

Odkaz na webové stránky, kde je oznámení zveřejněno: www.mendelu.cz

21.2.2011 2:02:21 | přečteno 0x | supervisor
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load