Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Zrušení části zadávacího řízení - Akustické a vibrační měřící přístroje

Název veřejné zakázky: Akustické a vibrační měřící přístroje

Základní informace o zakázce  
   
Projekt: CVVOZE
Prioritní osa: PO2
Číslo projektu: 0014
Oznámení za účelem: Informace o zrušení výběrového řízení
Název zakázky: Akustické a vibrační měřící přístroje
Zadavatel: Vysoké učení technické v Brně
Zadavatel (zkrácený název): VUT v Brně
Zapojení zadavatele do projektu: Žadatel / Příjemce
Druh zakázky: malého rozsahu
Předmět zakázky: dodávky
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 870 000 Kč
Zadavatel postupuje podle: Pravidel pro výběr dodavatelů (PVD)
Specifikujte postup, nejedná-li se o VŘ: otevřené řízení
Předpokládané datum vyhlášení VŘ: 23.11.2010
Termín pro předkládání nabídek: 21.12.2010
Stanovená lhůta pro předkládání nabídek: 22
Dělení zakázky  
   
Zakázka je uvedena v rozpočtu projektu: Ano
Specifikujte položku rozpočtu: 2.4 Stroje a zařízení
Zakázka souvisí s jinou zakázkou: Zakázka je zcela nezávislá
Specifikace související zakázky:  
Dokumentace k veřejné zakázce  
   
Dokumentace je zpracována: Interně zadavatelem
Uveďte název externího zpracovatele:  
Přiložena kompletní dokumentace: Ano
Přiložená dokumentace: Zpráva z hodnotící komise
  Zadávací dokumentace včetně všech příloh
   
   
   
   
   
   
   
Odkaz na VŘ / zveřejněnou dokumentaci:

https://www.vutbr.cz/uredni-deska/verejne-zakazky/verejne-zakazky-f20142/oznameni-o-zruseni-casti-zadavaciho-rizeni-akusticke-a-vibracni-merici-pristroje-d50369

http://www.isvzus.cz/usisvz/usisvz01029Prepare.do?znackaForm=6005327651001

2.3.2011 10:03:44 - aktualizováno 8.3.2011 4:03:25 | přečteno 0x | supervisor
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load