Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Zpráva o průběhu veřejné zakázky

Název veřejné zakázky: „Rekonstrukce a dostavba areálu Fakulty stavební VUT v Brně při ulici Veveří a Žižkova – výkon investorsko-inženýrských činností“.

Hypertextový odkaz na místo, kde je zveřejněna zpráva zadavatele o průběhu zadávacího řízení: https://www.vutbr.cz/?doc=11422

23.10.2009 9:10:15 | přečteno 0x | supervisor
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load