Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Zpráva o průběhu veřejné zakázky

Název veřejné zakázky: Vybudování veřejného vodovodu – část pod areálem Brejla - objekt SO 200.2, v rámci projektu stavby Biotechnologického a biomedicínského centra Akademie věd ČR a Univerzity Karlovy v Praze

Zprávu o průběhu veřejné zakázky naleznete na internetových stránkách: http://www.biocev.eu/cs/realizace-projektu/uzavrena-vyber-rizeni/184-vodovod-vz.html

3.6.2011 3:06:48 | přečteno 0x | supervisor
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load