Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Zpráva o průběhu výběrového řízení

Název veřejné zakázky: Koordinátor BOZP při přípravě a realizaci stavby „VŠB – TUO Nová budova fakulty elektrotechniky a informatiky

Odkaz na zveřejnění zprávy o průběhu výběrového řízení: 

http://www.vsb.cz/cs/okruhy/uredni-deska/verejne-zakazky

5.11.2010 2:11:25 | přečteno 0x | supervisor
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load