Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Zpráva o průběhu výběrového řízení

Veřejná zakázka na služby

„Pavilon Farmacie II – zpracování projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti“.

Základní informace o zakázce  
   
Projekt: VFU - Pavilon farmacie II, 
Prioritní osa: PO4
Číslo projektu:  
Oznámení za účelem: Informace o ukončení výběrového řízení
Název zakázky: VFU - Pavilon farmacie II, 
Zadavatel: Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
Zadavatel (zkrácený název): VFU
Zapojení zadavatele do projektu: Žadatel / Příjemce
Druh zakázky: podlimitní
Předmět zakázky: služby
Předpokládaná hodnota zakázky: do 5 587 tis. Kč
Zadavatel postupuje podle: zákona č. 137/2006 Sb. (ZVZ)
Specifikujte postup, nejedná-li se o VŘ:  
Předpokládané datum vyhlášení VŘ:  
Termín pro předkládání nabídek:  
Stanovená lhůta pro předkládání nabídek:  
Dělení zakázky  
   
Zakázka je uvedena v rozpočtu projektu:  
Specifikujte položku rozpočtu:  
Zakázka souvisí s jinou zakázkou: Zakázka je zcela nezávislá
Specifikace související zakázky:  
Dokumentace k veřejné zakázce  
   
Dokumentace je zpracována: S podporou externího dodavatele
Uveďte název externího zpracovatele: S-INVEST s.r.o.,  zast. Ing. Kudělkovou
Přiložena kompletní dokumentace: Ano
Přiložená dokumentace: Zpráva o průběhu výběrového řízení
   
   
   
   
   
   
   
   
Odkaz na VŘ / zveřejněnou dokumentaci:

http://www.vfu.cz/verejne-zakazky/

13.10.2009 8:10:43 | přečteno 0x | supervisor
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load