Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Zpráva o průběhu výběrového řízení

Název veřejné zakázky: Dvoudimenzionální kapalinový chromatograf s tandemovou hmotnostní detekcí (LC/LC-MS/MS)

Odkaz na zveřejnění zprávy o průběhu výběrového řízení:   http://www.cenakva.cz/cs/vyberova-rizeni/ukoncena-vyberova-rizeni

21.1.2011 11:01:46 | přečteno 0x | supervisor
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load