Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Zpráva o průběhu výběrového řízení

Název veřejné zakázky: Externí audit projektů Univerzity Palackého v Olomouci v rámci OP VaVpI - I.etapa

Vzor strukturovaného emailu k veřejným zakázkám v1.0
Předmět emailu: UP - 0007 VaVPi - Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum - konec - nadlimitní - Externí audit projektů Univerzity Palackého v Olomouci v rámci OP VaVpI - I. etapa


Základní informace o zakázce  
   
Projekt: VaVPi - Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum
Prioritní osa: PO2
Číslo projektu: 0007
Oznámení za účelem: Informace o ukončení výběrového řízení
Název zakázky: Externí audit projektů Univerzity Palackého v Olomouci v rámci OP VaVpI - I. etapa
Zadavatel: Univerzita Palackého v Olomouci
Zadavatel (zkrácený název): UP
Zapojení zadavatele do projektu: Žadatel / Příjemce
Druh zakázky: nadlimitní
Předmět zakázky: služby
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 200 000 Kč
Zadavatel postupuje podle: zákona č. 137/2006 Sb. (ZVZ)
Specifikujte postup, nejedná-li se o VŘ:  
Předpokládané datum vyhlášení VŘ: 29.11.2010
Termín pro předkládání nabídek: 14.1.2011
Stanovená lhůta pro předkládání nabídek: 40


Dělení zakázky  
   
Zakázka je uvedena v rozpočtu projektu: Ano
Specifikujte položku rozpočtu: položka 4.6 Služby požadované ŘO
Zakázka souvisí s jinou zakázkou: Zakázka je zcela nezávislá
Specifikace související zakázky:  


Dokumentace k veřejné zakázce  
   
Dokumentace je zpracována: Interně zadavatelem
Uveďte název externího zpracovatele:  
Přiložena kompletní dokumentace: Ano
Přiložená dokumentace: Zpráva o průběhu výběrového řízení
   
   
   
   
   
   
   
   
Odkaz na VŘ / zveřejněnou dokumentaci: https://zakazky.upol.cz
21.2.2011 2:02:25 | přečteno 0x | supervisor
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load