Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Zpráva o průběhu výběrového řízení

Název veřejné zakázky: Asanace dřevin v územích dotčených budoucí výstavbou

Základní informace o zakázce  
   
Projekt: AdMaS - Pokročilé stavební materiály, konstrukce a technologie
Prioritní osa:  
Číslo projektu: CZ.1.05/022.1.00/03.0097
Oznámení za účelem: Informace o ukončení výběrového řízení
Název zakázky: Asanace dřevin v územích dotčených budoucí výstavbou
Zadavatel: Vysoké učení technické v Brně
Zadavatel (zkrácený název): VUT v Brně
Zapojení zadavatele do projektu: Žadatel / Příjemce
Druh zakázky: malého rozsahu
Předmět zakázky: stavební práce
Předpokládaná hodnota zakázky: 550 000 Kč
Zadavatel postupuje podle: Pravidel pro výběr dodavatelů (PVD)
Specifikujte postup, nejedná-li se o VŘ: Výzva 5 zájemcům
Předpokládané datum vyhlášení VŘ: 21.2.2011
Termín pro předkládání nabídek: 8.3.2011
Stanovená lhůta pro předkládání nabídek: 15
   
Dělení zakázky  
   
Zakázka je uvedena v rozpočtu projektu: Ano
Specifikujte položku rozpočtu:  
Zakázka souvisí s jinou zakázkou: Zakázka je zcela nezávislá
Specifikace související zakázky:  
   
Dokumentace k veřejné zakázce  
   
Dokumentace je zpracována: Interně zadavatelem
Uveďte název externího zpracovatele:  
Přiložena kompletní dokumentace: Ano
Přiložená dokumentace: Výzva / Oslovení / Oznámení
   
   
   
   
   
   
   
   
Odkaz na VŘ / zveřejněnou dokumentaci: https://www.vutbr.cz/uredni-deska/verejne-zakazky/verejne-zakazky-f20142/vysledek-vyzvy-asanace-drevin-v-uzemich-dotcenych-budouci-vystavbou-d51620
Základní informace o zakázce  
   
Projekt: CEITEC - Středoevropský technologický institut
Prioritní osa:  
Číslo projektu:  
Oznámení za účelem: Informace o ukončení výběrového řízení
Název zakázky: Asanace dřevin v územích dotčených budoucí výstavbou
Zadavatel: Vysoké učení technické v Brně
Zadavatel (zkrácený název): VUT v Brně
Zapojení zadavatele do projektu: Žadatel / Příjemce
Druh zakázky: malého rozsahu
Předmět zakázky: stavební práce
Předpokládaná hodnota zakázky: 550 000 Kč
Zadavatel postupuje podle: Pravidel pro výběr dodavatelů (PVD)
Specifikujte postup, nejedná-li se o VŘ: Výzva 5 zájemcům
Předpokládané datum vyhlášení VŘ: 21.2.2011
Termín pro předkládání nabídek: 8.3.2011
Stanovená lhůta pro předkládání nabídek: 15
   
Dělení zakázky  
   
Zakázka je uvedena v rozpočtu projektu: Ano
Specifikujte položku rozpočtu:  
Zakázka souvisí s jinou zakázkou: Zakázka je zcela nezávislá
Specifikace související zakázky:  
   
Dokumentace k veřejné zakázce  
   
Dokumentace je zpracována: Interně zadavatelem
Uveďte název externího zpracovatele:  
Přiložena kompletní dokumentace: Ano
Přiložená dokumentace: Výzva / Oslovení / Oznámení
   
   
   
   
   
   
   
   
Odkaz na VŘ / zveřejněnou dokumentaci: https://www.vutbr.cz/uredni-deska/verejne-zakazky/verejne-zakazky-f20142/vysledek-vyzvy-asanace-drevin-v-uzemich-dotcenych-budouci-vystavbou-d51620
5.4.2011 3:04:23 | přečteno 0x | supervisor
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load