Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Zpráva o průběhu výběrového řízení

Název veřejné zakázky: ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK PROJEKTU RMTVC

Základní informace o zakázce

Projekt:

RMTVC

Prioritní osa:

PO2

Číslo projektu:

0040

Oznámení za účelem:

Informace o ukončení výběrového řízení

Název zakázky:

ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK PROJEKTU RMTVC

Zadavatel:

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Zadavatel (zkrácený název):

VŠB-TUO

Zapojení zadavatele do projektu:

Žadatel / Příjemce

Druh zakázky:

nadlimitní

Předmět zakázky:

služby

Předpokládaná hodnota zakázky:

990 000 Kč

Zadavatel postupuje podle:

zákona č. 137/2006 Sb. (ZVZ)

Specifikujte postup, nejedná-li se o VŘ:

Předpokládané datum vyhlášení VŘ:

18.11.2010

Termín pro předkládání nabídek:

28.2.2011

Stanovená lhůta pro předkládání nabídek:

45

   

Dělení zakázky

Zakázka je uvedena v rozpočtu projektu:

Ano

Specifikujte položku rozpočtu:

4.2 Výběrové řízení

Zakázka souvisí s jinou zakázkou:

Předmět zakázky je poptáván v rámci zadavatele či projektu vícekrát

Specifikace související zakázky:

Příjemce i partner vyhlásili letos stejnou zakázku s omezením platnosti na rok 2010. Další projekty financované z OP VaVpI na VŠB-TUO rovněž.

   

Dokumentace k veřejné zakázce

Dokumentace je zpracována:

Interně zadavatelem

Uveďte název externího zpracovatele:

Přiložena kompletní dokumentace:

Ano

Přiložená dokumentace:

Zpráva o průběhu výběrového řízení

Odkaz na VŘ / zveřejněnou dokumentaci:

http://www.fmmi.vsb.cz/rmtvc/cs/okruhy/verejne-zakazky/

15.4.2011 1:04:30 | přečteno 0x | supervisor
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load