Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Zpráva o průběhu výběrového řízení

Název veřejné zakázky: „Rekonstrukce a dostavba Fakulty stavební VUT v Brně při ulici Veveří a Žižkova – PD pro stavební povolení, zadání stavby a provádění“.  

Hypertextový odkaz, kde je zveřejněna Písemná zpráva zadavatele o průběhu zadávacího řízení: 

http://www.vutbr.cz/index.php?page=document&wapp=portal&tail=4&dcid=11449&fldrid=617&parent=4&lang=0.

29.10.2009 8:10:00 | přečteno 0x | supervisor
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load