Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Zpráva o průběhu výběrového řízení

Název veřejné zakázky: Výkon autorského dozoru v rámci realizace akce Dostavba a rekonstrukce areálu Fakulty stavební VUT v Brně při ulici Veveří a Žižkova

Základní informace o zakázce  
   
Projekt: Dostavba a rekonstrukce areálu Fakulty stavební VUT v Brně při ulici Veveří a Žižkova"
Prioritní osa: PO4
Číslo projektu: CZ.1.05/4.1.00/04.0138
Oznámení za účelem: Informace o ukončení výběrového řízení
Název zakázky: Výkon autorského dozoru v rámci realizace akce Dostavba a rekonstrukce areálu Fakulty stavební VUT v Brně při ulici Veveří a Žižkova
Zadavatel: Vysoké učení technické v Brně, Antonínská 548/1, 601 90  Brno
Zadavatel (zkrácený název): VUT v Brně
Zapojení zadavatele do projektu: Žadatel / Příjemce
Druh zakázky: podlimitní
Předmět zakázky: služby
Předpokládaná hodnota zakázky: 3 800 000,- Kč bez DPH
Zadavatel postupuje podle: zákona č. 137/2006 Sb. (ZVZ)
Specifikujte postup, nejedná-li se o VŘ: Výzva v jednacím řízení bez uveřejnění jednomu zájemci
Předpokládané datum vyhlášení VŘ: 3.3.2011
Termín pro předkládání nabídek: 18.3.2011
Stanovená lhůta pro předkládání nabídek: 15
   
Dělení zakázky  
   
Zakázka je uvedena v rozpočtu projektu: Ano
Specifikujte položku rozpočtu:  
Zakázka souvisí s jinou zakázkou: Zakázka je zcela nezávislá
Specifikace související zakázky:  
   
Dokumentace k veřejné zakázce  
   
Dokumentace je zpracována: Interně zadavatelem
Uveďte název externího zpracovatele:  
Přiložena kompletní dokumentace:  
Přiložená dokumentace: Zpráva z hodnotící komise
  Uzavřená smlouva
  Zpráva o průběhu výběrového řízení
   
   
   
   
   
   
Odkaz na VŘ / zveřejněnou dokumentaci:

http://www.isvzus.cz/usisvz/usisvz01007Prepare.do?znackaForm=6005855303001

http://www.vutbr.cz/uredni-deska/verejne-zakazky/verejne-zakazky-f20142/vysledek-vyzvy-vykon-autorskeho-dozoru-v-ramci-realizace-akce-dostavba-arekonstrukce-arealu-fakulty-stavebni-vut-v-brne-pri-ulici-veveri-a-zizkova-d52301

18.4.2011 3:04:20 | přečteno 0x | supervisor
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load