Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Zpráva o průběhu výběrového řízení

Název veřejné zakázky: Návrhový systém plošných spojů

Základní informace o zakázce  
   
Projekt: Regionální inovační centrum elektrotechniky (RICE)
Prioritní osa: PO2
Číslo projektu: CZ.1.0.5/2.1.00/03.0094
Oznámení za účelem: Informace o ukončení výběrového řízení
Název zakázky: Návrhový systém plošných spojů 
Zadavatel: Západočeská univerzita v Plzni
Zadavatel (zkrácený název): ZČU v Plzni
Zapojení zadavatele do projektu: Žadatel / Příjemce
Druh zakázky: malého rozsahu
Předmět zakázky: dodávky
Předpokládaná hodnota zakázky: 400.000,- Kč bez DPH
Zadavatel postupuje podle: Pravidel pro výběr dodavatelů (PVD)
Specifikujte postup, nejedná-li se o VŘ:  
Předpokládané datum vyhlášení VŘ:  
Termín pro předkládání nabídek:  
Stanovená lhůta pro předkládání nabídek:  
   
Dělení zakázky  
   
Zakázka je uvedena v rozpočtu projektu: Ano
Specifikujte položku rozpočtu: 1.1. Software (SW pro elektroniku, simulace)
Zakázka souvisí s jinou zakázkou: Zakázka je zcela nezávislá
Specifikace související zakázky:  
   
Dokumentace k veřejné zakázce  
   
Dokumentace je zpracována: Interně zadavatelem
Uveďte název externího zpracovatele:  
Přiložena kompletní dokumentace:  
Přiložená dokumentace:  
   
   
   
   
   
   
   
   
Odkaz na VŘ / zveřejněnou dokumentaci: http://www.zcu.cz/pracoviste/osra/verejne_zakazky.html
18.4.2011 3:04:02 | přečteno 0x | supervisor
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load