Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Zpráva o průběhu výběrového řízení

Název veřejné zakázky: Plynový chromatograf s MS/MS detekcí

Základní informace o zakázce  
   
Projekt: ENET – Energetické jednotky pro využití netradičních zdrojů energie
Prioritní osa: PO2
Číslo projektu: 0069
Oznámení za účelem: Informace o ukončení výběrového řízení
Název zakázky: Plynový chromatograf s MS/MS detekcí
Zadavatel: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
Zadavatel (zkrácený název): VŠB-TUO
Zapojení zadavatele do projektu: Žadatel / Příjemce
Druh zakázky: nadlimitní
Předmět zakázky: dodávky
Předpokládaná hodnota zakázky: 5 010 000 Kč
Zadavatel postupuje podle: zákona č. 137/2006 Sb. (ZVZ)
Specifikujte postup, nejedná-li se o VŘ:  
Předpokládané datum vyhlášení VŘ: 24.1.2011
Termín pro předkládání nabídek: 11.3.2011
Stanovená lhůta pro předkládání nabídek: 40
   
Dělení zakázky  
   
Zakázka je uvedena v rozpočtu projektu: Ano
Specifikujte položku rozpočtu:  
Zakázka souvisí s jinou zakázkou: Zakázka je zcela nezávislá
Specifikace související zakázky:  
   
Dokumentace k veřejné zakázce  
   
Dokumentace je zpracována: S podporou externího dodavatele
Uveďte název externího zpracovatele: Ing. Jiří Zapletal, specialista zadávacího řízení
Přiložena kompletní dokumentace: Ano
Přiložená dokumentace: Zpráva o průběhu výběrového řízení
   
   
   
   
   
   
   
   
Odkaz na VŘ / zveřejněnou dokumentaci: http://www.vsb.cz/cs/okruhy/uredni-deska/verejne-zakazky
29.4.2011 2:04:06 | přečteno 0x | supervisor
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load