Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Zpráva o průběhu výběrového řízení

Název veřejné zakázky: Institut environmentálních technologií – dopracování projektové dokumentace

Základní informace o zakázce  
   
Projekt: Institut environmentálních technologií
Prioritní osa: PO2
Číslo projektu: CZ.1.05/2.1.00/03.0100
Oznámení za účelem: Informace o zveřejnění / zahájení VŘ
Název zakázky: Institut environmentálních technologií – dopracování projektové dokumentace
Zadavatel: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Zadavatel (zkrácený název): VŠB - TUO
Zapojení zadavatele do projektu: Žadatel / Příjemce
Druh zakázky: malého rozsahu
Předmět zakázky: služby
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 999 999,- Kč
Zadavatel postupuje podle: Pravidel pro výběr dodavatelů (PVD)
Specifikujte postup, nejedná-li se o VŘ:  
Předpokládané datum vyhlášení VŘ: 5.4.2011
Termín pro předkládání nabídek: 22.4.2011
Stanovená lhůta pro předkládání nabídek: 15
   
Dělení zakázky  
   
Zakázka je uvedena v rozpočtu projektu: Ano
Specifikujte položku rozpočtu: 2.VI
Zakázka souvisí s jinou zakázkou: Zakázka je zcela nezávislá
Specifikace související zakázky:  
   
Dokumentace k veřejné zakázce  
   
Dokumentace je zpracována: S podporou externího dodavatele
Uveďte název externího zpracovatele: Star, a.s.
Přiložena kompletní dokumentace: Ano
Přiložená dokumentace: Zpráva o průběhu výběrového řízení
   
   
   
   
   
   
   
   
Odkaz na VŘ / zveřejněnou dokumentaci: http://www.vsb.cz/iet/cs/okruhy/verejne-zakazky
24.5.2011 3:05:42 | přečteno 0x | supervisor
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load