Pavel Plevka Petra Rajsnerová
2676

Zpráva o průběhu výběrového řízení

Název veřejné zakázky:

Dodávka mikrovlnného intenzifikátoru pro laboratoř termické analýzy polymerních kompozitů CENTEM 2

Dodávka zařízení  pro přípravu a vyhodnocování vzorků pro laboratoř pokročilé technologie projektu CENTEM

27.9.2011 10:09:12 | přečteno 0x | supervisor
 

Korespondenční adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Kontaktní adresa

Řídicí orgán OP VaVpI
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15
190 00  Praha 9 
 
load